http://ngocsang118.blogsp…

Tháng Sáu 24, 2012

http://ngocsang118.blogspot.com/2012/05/gioi-thieu-nhan-vat-trong-kishin-douji.html

  Ảnh

Tựa đề gốc (Kanji): 鬼神童子ZENKI

Tựa đề gốc (Roma-ji): Kishin Douji ZENKI

Tựa tiếng Anh: Demon God-Child ZENKI

Tựa tiếng Việt: Quỷ Thần Đồng tử ZENKI

[MANGA]

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Mystery, Humor, Bloody, Ecchi.

Số tập: 12

7 (tái bản)

Thời gian phát hành:

1992-1996 (Shounen Jump hàng tháng – NXB Shueisha)

2005 (tái bản – NXB Bamboo)

[ANIME]

Thể loại: TV Series

Số tập: 51 Eps

Thời gian phát sóng: 09-01-1995 đến 25-12-1995

Thời gian Vietsub: 12-7-2011 đến ?-?-?

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Humor

Các thành viên tham gia Project:

– Translator: Ngocsang118 + AzureKnight2008

– Others: Ngocsang118

 Nội dung và các nhân vật trong phim